Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση «Xpolretrails» κατανοεί, ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική και νοιάζεται για τα προσωπικά δεδομένα, που μας χορηγείτε. Σεβόμαστε και εκτιμούμε τα προσωπικά δεδομένα όλων όσων συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τρόπο με την επιχείρηση μας (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, εργαζόμενοι κλπ). Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα περιγράφονται παρακάτω και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») εξηγούμε ποια προσωπικά σας δεδομένα και με ποιο τρόπο επεξεργαζόμαστε.

Εάν παρέχετε δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε, ότι ο εν λόγω τρίτος έχει λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο αν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου, που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντας μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

  1. Ποιοι είμαστε

Η επιχείρηση «Ιορδάνης Κασάπογλου-Διοργάνωση Υπαίθριων Δραστηριοτήτων» με διακριτικό τίτλο «Xplοretrails», ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 2019 και  αναλαμβάνει τη διοργάνωση υπαίθριων δραστηριοτήτων/ tours/ events/ εκδρομών/ ταξιδιών.

Με βάση τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και για τις ανάγκες της διενέργειας των απαιτούμενων διαδικασιών προστασίας της εν λόγω μελέτης ορίζεται παρακάτω ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ιορδάνης Κασάπογλου

Ξάνθη, οδός Μιαούλη αριθ. 52α

Τ. 6945374274

E-mail: info@xpolretrails.gr

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας, με πληρότητα και διαφάνεια για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο συλλογής και τους σκοπούς επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης τους, καθώς και τους τυχόν αποδέκτες στους οποίους διαβιβάζονται.

 

  1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ)  (ΕΚ 2016/679) είναι κάθε πληροφορία, που αφορά σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί (αρθρ. 4 ΓΚΠΔ).

  1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία εμείς προσπαθούμε συνεχώς να προστατεύουμε:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή  προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας..

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: 

Τέλος, η εταιρία  μας σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: info@xpolretrails.gr

Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

  1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, διεύθυνσης κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στοιχεία επικοινωνίας, τυχόν προβλήματα υγείας (αν υπάρχουν), πληροφορίες σχετικά με ενδιαφέροντα και ασχολίες, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή/ και πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας, τα οποία επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας, να οργανώσουμε τις δραστηριότητες μας, να διαχειριστούμε τις πληρωμές, που γίνονται από εσάς, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό ή/ και πληροφορίες για μελλοντικές δράσεις μας.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας μονάχα για πληροφορίες, δηλαδή δεν δίνετε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. φόρμα επικοινωνίας), τότε τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας.

Για όσους θέλουν να μαθαίνουν τα νέα μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το e-mail σας, μόνον όταν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφείτε.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «facebook», όταν αποστέλλονται μηνύματα στο inbox αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα «για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε με την επιχείρηση τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά».

Κατά την περιήγησή σας στο xploretrails.gr χρησιμοποιούμε cookies, σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και να λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή.

Τα cookies είναι μικρά σύνολα δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Το cookie επιτρέπει στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν. Στο mitakosbooks.gr χρησιμοποιούμε μόνο τα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό και cookies επιδόσεων (Adwords, Google Analytics), προκειμένου να λαμβάνουμε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον τρόπο περιήγησης των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από την επιχείρηση μας, δείτε την Πολιτική cookies (στο τέλος της σελίδας).

  1. Αρχές και σκοποί επεξεργασίας

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρία μας υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων.

  1. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

  1. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι αποκλειστικά η επιχείρηση μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας μπορεί να κοινοποιούνται/ μεταφέρονται σε τρίτα μέρη με σκοπό την παροχή υπηρεσίας προς το χρήστη (π.χ. ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικού πράκτορες κλπ).

Η Επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες, που σας αφορούν αν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/ κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

  1. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

  1. Επικαιροποίηση Πολιτικής

Καθώς επιδιώκουμε να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προς εσάς, φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Τελευταία αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2019

Pin It on Pinterest

Share This